Bel nu: 06 28 21 56 22

Weer autorijden na een revalidatie?

Na een revalidatie van een whiplash, TIA of CVA en je hebt toestemming van uw arts en je hebt aan alle eisen voldaan is het zaak om zo snel mogelijk weer in de auto te komen. Ook hier geld van uitstel komt afstel. Vaak komt het voor dat door concentratiestoornissen, verkramping, angst en pijn etcetra geen motivatie is om snel terug te keren achter het stuur. Terwijl dit juist wel belangrijk is. Na het intake gesprek en het bekijken van de verslagen van artsen en fysiotherapeuten en na een ongeval het opvragen van een proces verbaal gaan we zo snel mogelijk achter stuur. Na een stuk gereden te hebben word meestal al gauw duidelijk waar de problemen liggen. Vaak zijn deze met kleine aanpassingen snel te realiseren, zodat men stapje voor stapje steeds meer plezier krijgt in het autorijden. En men ook een stuk zelfverzekerder word.

Autorijden na een CVA/TIA

Heel veel mensen, ook al op jonge leeftijd worden getroffen door een TIA of een CVA. Door goede medicijnen blijft de schade vaak beperkt tot enkele ongemakken. Wel ziet men vaak bij de CVA wel meer schade aan het linker of rechter arm en/of been. Vaak komt men hierbij in aanmerking met een fysiotherapeut en een revalidatiekliniek. Het autorijden daarna vergt weer enige aanpassing en geduld, hierbij help ik u graag mee verder. Na een TIA of CVA mag u (tijdelijk) geen auto besturen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor rijontzegging. Vraag aan uw arts welke situatie voor u van toepassing is. Ook hierbij kan ik u helpen.

Dit zijn enkele mogelijkheden voor rijontzegging:

  • U hebt een TIA of CVA zonder restverschijnselen die van invloed zijn op de rijgeschiktheid: u mag twee weken geen autorijden. Dit geld ook voor rijbewijs B. Na deze twee weken mag u in overleg met uw specialist weer autorijden.
  • U hebt een CVA waarbij u na twee weken nog wel restverschijnselen heeft die van invloed zijn op uw rijgeschiktheid: u mag drie maanden geen autorijden. Na deze drie maanden moet u een Eigen Verklaring halen.
Rijbewijs groep B geld dan het volgende:
  • Eigen verklaring kopen bij het gemeentehuis (kosten euro 23.-)
Als u ouder bent dan 65 jaar, moet u een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag kopen.
  • Invullen met arts, huisarts mag ook
De arts mag als hij/zij dat noodzakelijk acht, achter op de Eigen Verklaring een aantekening plaatsen met daarin vermeld welke aandoening u hebt, de datum waarop dat gebeurde en de eventuele functiebeperking die u hebt.
  • Eigen Verklaring + kopie legitimatiebewijs naar het CBR sturen.
  • Bericht van het CBR afwachten over welke specialist (neuroloog, revalidatiearts, oogarts) u moet keuren en over de eventuele rij test die u moet afleggen.
  • Bericht van het CBR afwachten wanneer u weer mag rijden en de termijn waarop u rijbewijs geldig is.
U hebt een hersenbloeding doorgemaakt en er is geconstateerd dat u bloedvatmisvormingen heeft: u mag zes maanden geen auto rijden. Na deze zes maanden moet u een Eigen Verklaring ophalen. Dit alles kan ook van toepassing zijn op mensen die een TIA hebben gehad.

Eigen verklaring

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij het CBR te melden dat u een beroerte heeft gehad. Dit doet u dus drie of zes maanden nadat u de CVA heeft doorgemaakt door middel van de Eigen Verklaring. Wie dit nalaat is niet strafbaar bij wet, maar op het gebied van uw autoverzekering ligt dit anders. Wie heeft nagelaten om melding te maken van een doorgemaakte CVA of TIA, is niet langer verzekerd. U rijdt dan immers met een ongeldig rijbewijs. Bij een ongeval, ongeacht of u schuldig of onschuldig bent, zal de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaan.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het CBR:
Sir Winston Churchilllaan 297, 2288 DC Rijswijk Zh
Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk Zh.
Telefoon: 0900-0210
Website: www.cbr.nl